Personalni treninzi

Personalni treninzi su treninzi koji su specijalno programirani za pojedinačnog vežbača uzimajući u obzir njegovo zdravstveno stanje, fizičku spremnost, cilj koji želi da postigne, pa čak i afinitete u vežbanju. Ovakav tip treninga se konstantno prilagođava vežbaču (npr. kako on stiče sve bolju kondiciju ili postavlja sebi sve više ciljeve). Takođe, prednost personalnih treninga je u posvećenosti trenera svakom vežbaču ponaosob kao i u privatnosti koju vežbač ima tokom treniranja.

Personalni treninzi mogu biti individualni, u slučaju kada vežbač radi sa trenerom 1 na 1, ili poluindividualni (vođeni), kada trener radi sa dva do tri vežbača istovremeno.

Individualne i poluindividualne treninge, praćene savetima o ishrani, planira i realizuje trenerka sa IFBB međunarodnom licencom i licencom Saveza Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik.

CENOVNIK